Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Zorggroep Oude en Nieuwe Land
 Met verwijzing 
 Zonder verwijzing 
Productcodes 45A08 - 45A10, 02A01 - 02A10, 07N02 en 04A01
Locaties Steenwijk, Blokzijl, Emmeloord, Marknesse, Vollenhove meer...

Mr. Zigher ter Steghestraat 9, 8331KG Steenwijk

  0521 539 999
  Bereikbaar: werkdagen en weekend

Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Uitgebreide omschrijving

Bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land verlenen meer dan 1800 medewerkers dagelijks betrokken zorg en ondersteuning. Daarnaast zijn ook nog eens meer dan 1000 vrijwilligers dagelijks voor bewoners en cliënten in touw. Het aanbod van Zorggroep Oude en Nieuwe Land is breed en gevarieerd. De meeste aandacht gaat uit naar (complexe) ouderenzorg in woonzorglocaties en bij u thuis. Ook bieden we jeugd- en maatschappelijke zorg (in de Noordoostpolder en Urk) en leveren we specialistische (eerstelijns)zorg en behandeling en revalidatie vanuit het Advies- en Behandelcentrum (ABC) en revalidatie De Schakel in Emmeloord.

Betrokken zorg is onze kracht
Iedereen doet ertoe. Zorggroep Oude en Nieuwe Land zet in op een samenleving waarin ieder mens tot zijn recht komt en iedereen mee kan doen. Waarin mensen hun leven kunnen leiden zoals zij dat zelf willen. Leven, wonen en werken op een manier die zij zelf als waardevol en prettig ervaren. Samen met anderen vormen we een samenleving waarin we naar elkaar omzien en elkaar helpen.

De kracht van Zorggroep Oude en Nieuwe Land is onze visie op Betrokken zorg. Betrokken zorg gaat over zorg, begeleiding en ondersteuning. Over doen wat nodig is om zo prettig mogelijk te leven. Onze grondhouding is dat we werken vanuit verbinding en vertrouwen en dat we verantwoordelijkheid nemen voor wie we zijn en wat we doen. We zijn ook een lerende organisatie; we doen het vandaag beter dan gister en morgen beter dan vandaag.

We staan klaar voor mensen die een zorgvraag hebben, voor een korte of langere periode in hun leven. We ondersteunen jonge en oudere mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan, waarbij zij zelf zoveel mogelijk de eigen regie blijven voeren. Ons doel is mensen helpen hun deelname aan de samenleving te behouden of te vergroten.

Daarvoor moet je elkaar leren kennen en (h)erkennen. Naar elkaar luisteren en in gesprek zijn en blijven. Betrokken zorg gaat uit van unieke levensverhalen en de specifieke wensen en behoeften die er zijn. Samen met de zorgvrager, familie of mantelzorgers en met ondersteuning van vele vrijwilligers komen we tot de best passende oplossing(en). Persoonsgerichte betrokken zorg met aandacht voor ieder uniek mens.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land is diep geworteld in de dorpen en kernen van de gemeenten Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk. We zijn zichtbaar in alle kernen en wijken. Daarnaast dragen we actief bij aan lokale initiatieven en nemen we deel in (keten)netwerken. 

Vanuit de kernwaarden verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid leveren de deskundige medewerkers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land integrale zorg en ondersteuning. Van (gespecialiseerde) verzorging en verpleging thuis, jeugd- en maatschappelijke zorg, behandeling en revalidatie tot aan allerlei vormen van wonen en zorg. Thuis en als dat niet meer lukt zo dicht mogelijk bij huis. Dat doen we graag samen met de informele en formele netwerken die er zijn. Overdag en ’s nachts, op het moment dat dit nodig is en op de plek waar dit gewenst is.

Samenwerking met partners

Zorggroep Oude en Nieuwe Land werkt graag samen met andere partners als Carrefour, GGD Flevoland, kinderartsen, peuterspeelzalen, kinderopvang, scholen, wijk- en dorpsplatforms, Mercatus, politie, Veilig Thuis, Kredietbank Nederland, Humanitas, Present, ziekenhuizen, GGZ, de ledenvereniging Zorggroep Oude en Nieuwe Land enz.

Laatst bijgewerkt: 03-07-2020

Specificaties

KvK
AGB WMO
AGB Jeugd
Telefoonnummer 0521-539999
Website  www.zorggroep-onl.nl 
Aantal werknemers 500+
Specialisatie
Gecontracteerde productcodes   45A08 - 45A10 Begeleiding individueel basis
  02A01 - 02A10 Begeleiding
  07N02 Belevingsgerichte dagactiviteit
  04A01 Kortdurend Verblijf WMO

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Steenwijk 
 Hoofdvestiging
Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Mr. Zigher ter Steghestraat 9, 8331KG Steenwijk
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Blokzijl 
 Nevenvestiging
Kleinschalig wonen De Zaaier
Slingerpad 2, 8356EE Blokzijl
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Emmeloord 
 Nevenvestiging
Revalidatie De Schakel
Urkerweg 1, 8303BX Emmeloord
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Emmeloord 
 Nevenvestiging
Woonzorgcentrum Hof van Smeden
Smeden 5, 8301XG Emmeloord
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Marknesse 
 Nevenvestiging
Woonzorgcentrum Markehof
Walcherselaan 2, 8316NJ Marknesse
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Marknesse 
 Nevenvestiging
Kleinschalig wonen Markehof
Walcherselaan 2, 8316NJ Marknesse
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Vollenhove 
 Nevenvestiging
Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg
Groenestraat 38, 8325AZ Vollenhove
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Vollenhove 
 Nevenvestiging
Kleinschalig wonen Nieuw Clarenberg
Groenestraat 38, 8325AZ Vollenhove
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Emmeloord 
 Nevenvestiging
Verpleeghuis Talma Hof
Genemuidenstraat 4, 8304GC Emmeloord
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Emmeloord 
 Nevenvestiging
Woonzorgcentrum Wittesteijn
Revelsant 82, 8303ZD Emmeloord
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Urk 
 Nevenvestiging
Verpleeghuis 't Kompas
Ankerplaats 2, 8321RT Urk
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Giethoorn 
 Nevenvestiging
Woonzorgcentrum Zonnewiede
Ds. J.J. Ketstraat 43, 8355DE Giethoorn
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Steenwijk 
 Nevenvestiging
Kleinschalig wonen De Meenthehof
De Meenthehof 6, 8332AZ Steenwijk
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Emmeloord 
 Nevenvestiging
Consultatiebureau
Kometenlaan 1, 8303CN Emmeloord
Bereikbaar: werkdagen
Urk 
 Nevenvestiging
Consultatiebureau Urk
Vlechttuinen 1, 8322BA Urk
Bereikbaar: werkdagen