Stichting Present
Stichting Present
 Zonder verwijzing 
Locatie Emmeloord

Vrijheidsplaat 101, 8303KK Emmeloord

  0646820247
  Bereikbaar: werkdagen

Stichting Present

Uitgebreide omschrijving

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

In 1 dag komt er echt iets van de grond

Dat kan eenmalig, op projectbasis waardoor je met elkaar een zinvolle en goed bestede dag beleeft.  Maar ook  ook als jouw groep zich  op structurele basis voor een ander in  de Noordoospolder wil inzetten kunnen jullie je aanmelden. Het doel van Present is om een  beweging op gang te brengen in de samenleving waarbij  steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. En dat werkt. Want met een Present-project komt er in één dag echt iets van de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde!

Vrijwilligerswerk via Present: zinvol én effectief

Bij Present begint het allemaal bij het aanbod van de groep vrijwilligers. Jullie agenda en mogelijkheden staan centraal. Maar door onze nauwe samenwerking met professionele welzijns- en hulpverleningsinstanties hebben wij ook een goed zicht op de maatschappelijke problematiek – zelfs achter gesloten voordeuren. Jullie aanbod koppelen wij aan hulpvragen van cliënten die de hulpverleners bij ons indienen. Door  op deze manier samen te werken bereiken we de meest kwetsbare groepen van de  samenleving.  En omdat we projecten willen organiseren die gebaseerd zijn op jullie interesses, kennis en kunde selecteren wij hulpvragen waarbij jullie inzet zinvol én effectief is.

Vrijwilligerswerk met Present heeft zin! De methode Present is opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies. Volgens de onderzoekers is Present effectief in het verbinden van informele en formele zorg. De inzet van een groep vrijwilligers van Present versterkt de professionele hulpverlening en draagt bij aan de ontwikkeling van de hulpvrager. Daarnaast sluit de methode naadloos aan bij de moderne vrijwilliger die zich graag op projectbasis wil inzetten. Op de website van Movisie is daar meer over te lezen:

Samenwerking met partners

We werken nauw samen met professionele welzijns- en hulpverleningsinstanties. Daardoor hebben wij ook een goed zicht op de maatschappelijke problematiek – zelfs achter gesloten voordeuren. Voor elk project van Present geldt dat het vrijwilligerswerk altijd ter aanvulling of ondersteuning moet zijn van de professionele zorg. Present is dus zelf geen hulpverlener, je houdt altijd zelf de verantwoordelijkheid voor je cliënt. De praktijkervaring leert dat voor cliënten de projecten van grote waarde kunnen zijn. Een groep vrijwilligers kan uiteraard niet al hun problemen oplossen. Maar er gebeurt wel iets, hun werk geeft hen wel een zetje in de goede richting.

Laatst bijgewerkt: 26-05-2020

Specificaties

KvK
AGB WMO
AGB Jeugd
Telefoonnummer 0646820247
Website  stichtingpresent.nl/noordoostpolder/ 
Aantal werknemers 0-10
Specialisatie

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Emmeloord 
 Nevenvestiging
Stichting Present Noordoostpolder
Vrijheidsplaat 101, 8303KK Emmeloord
Bereikbaar: werkdagen