Siloah (Stichting Gehandicaptenzorg van de Gereformeerde Gemeenten)
Siloah (Stichting Gehandicaptenzorg van de Gereformeerde Gemeenten)
 Met verwijzing 
Productcode 44A28 - 44A31
Locaties Ridderkerk en Urk

Gieterijstraat 120, 2984AB Ridderkerk

  (088) 27 54 500
  Bereikbaar: werkdagen

Siloah (Stichting Gehandicaptenzorg van de Gereformeerde Gemeenten)

Uitgebreide omschrijving

Siloah biedt zorg en begeleiding vanuit de reformatorische identiteit, aan cliënten met een verstandelijke beperking. Vanuit onze identiteit geven we antwoord op de vraag van de cliënt, met oog en hart voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van iedere afzonderlijke cliënt.

Eén van onze woonlocaties is De Thuishaven op Urk: in De Thuishaven wonen 18 cliënten met een verstandelijke beperking.

De Thuishaven biedt – naast het wonen in een groep – nog andere mogelijkheden zoals: Logeren en naschoolse- en zaterdagopvang, voor zowel kinderen en tieners, als voor volwassenen.

Doelen van het zorgaanbod van De Thuishaven zijn bijvoorbeeld:

  • De cliënt wordt maximaal gestimuleerd in zijn/ haar ontwikkeling.
  • Activiteiten worden aangeboden die passen bij het niveau en de interesse van de cliënt.
  • Het behouden en uitbouwen van vaardigheden gericht op zelfstandigheid/ zelfredzaamheid en participatie.
  • Ontwikkelen en behouden van sociale/ emotionele vaardigheden.
  • De cliënt kan gebruik maken van identiteitsgerichte zorg waar hij/ zij het gevoel van rust en gezelligheid vindt en voornamelijk inhoud wordt gegeven aan het leven van de cliënt.
  • De mantelzorger wordt ontlast waardoor hij/ zij de zorg en ondersteuning langer vol kan houden.

In onze zorgverlening staat zelf- en samenredzaamheid centraal. We nodigen de cliënt daarbij uit om de eigen mogelijkheden te ontwikkelen, te benutten of te onderhouden en ook zelf dienstbaar te zijn. Familie, mantelzorg en vrijwilligers spelen een grote rol. Medewerkers zijn aanvullend of ondersteunend aan dit netwerk. Gezamenlijk wordt gezorgd dat de cliënt een zo gewoon mogelijk leven kan leiden.

Samenwerking met partners

Familie, mantelzorg en vrijwilligers spelen een grote rol in onze begeleiding. Siloah stimuleert de eigen kracht van de Jeugdige en betrekt hierbij zijn of haar omgeving / systeem zo veel als mogelijk.

Bij onze medewerkers is voldoende kennis van de sociale kaart aanwezig, alle stakeholders in ons werkgebied zijn in kaart en waar nodig vindt overleg plaats. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt en er wordt geparticipeerd in ‘Samenwerking Christelijke Jeugdzorg’ (SCJ). We werken samen met artsen, orthopedagogen, fysiotherapeuten etcetera. Daarnaast nemen we zo nodig deel aan regionale overleggen. Mocht er uit evaluatie blijken dat aanvullende ondersteuning of andersoortige ondersteuning nodig is, dan kan men snel schakelen met de andere medewerkers binnen Siloah of met samenwerkingspartners.

Door nauwe contacten met scholen en de zorgteams binnen de (reformatorische) scholen voor zowel basis- als voortgezet onderwijs, maar ook met het bijzonder onderwijs is er een veilige omgeving voor cliënten die naadloos op elkaar aansluit. In dezelfde leefomgeving wordt begeleiding geboden. In het netwerk van Siloah wordt met (zorg)partijen samengewerkt, zodat bij een veranderde zorgvraag van de cliënt kan worden ingespeeld en waarbij de leefomgeving van de cliënt kan worden gewaarborgd.

Laatst bijgewerkt: 06-12-2021

Specificaties

KvK
AGB WMO
AGB Jeugd
Telefoonnummer 088 - 27 54 500
Website  www.siloah.nl 
Aantal werknemers
Specialisatie Verstandelijke beperking
Gecontracteerde productcodes   44A28 - 44A31 Kortdurend verblijf Jeugd

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Ridderkerk 
 Hoofdvestiging
Bezoekadres
Gieterijstraat 120, 2984AB Ridderkerk
Bereikbaar: werkdagen
Urk 
 Nevenvestiging
Thuishaven
Het Top 1, 8321JD Urk
Bereikbaar: werkdagen

Diensten