SAVE
SAVE
 Zonder verwijzing 
Locaties Utrecht, Almere, Amersfoort, Nieuwegein en Veenendaal

Tiberdreef 8, 3561GG Utrecht

  030-2427800
  Bereikbaar: werkdagen en weekend

SAVE

Uitgebreide omschrijving

SAVE voert in opdracht van de gemeenten maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering uit. SAVE is een zogeheten gecertificeerde instelling. Dat wil zeggen dat SAVE gecertificeerd en daarmee bevoegd is voor het mogen uitvoeren van deze maatregelen.

Lokale teams van de gemeenten pakken alle vragen van en over gezinnen zo breed mogelijk op. Zij kunnen SAVE betrekken als vrijwillige hulp niet (meer) voldoende is of als de veiligheid in het geding is. Het gaat dan om situaties waarin de veiligheid en ontwikkeling van kinderen bedreigd wordt of om jongeren die afglijden in de criminaliteit. SAVE biedt gebiedsgerichte jeugdbescherming in de breedste zin van het woord: van advies, consult en onderzoek tot aan de uitvoering van gerechtelijke maatregelen. SAVE werkt aanvullend op het lokale team in de buurt. SAVE werkt samen met betrokkenen en lokale hulp aan het herstel van een veilige situatie. SAVE heeft de provincie Flevoland en Utrecht als werkgebied.

 

Samenwerking met partners

De SAVE-partners zijn:

  • De afdeling Jeugdbescherming & Jeugdreclassering van de William Schrikker Stichting (WSS) en het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering.
  • De William Schrikker Stichting  heeft speciale expertise op het terrein van hulpverlening aan kinderen met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte en kinderen van ouders met een beperking.
  • Het Leger des Heils is er voor gezinnen en jeugdigen die de levensbeschouwelijke achtergrond van het Leger des Heils onderschrijven en voor jeugdigen en gezinnen die veelvuldig wisselen van woonplaats.
Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

KvK 41177220
AGB WMO
AGB Jeugd
Telefoonnummer 088-996 3000
Website https://www.samen-veilig.nl 
Aantal werknemers
500+
Specialisatie
Productcodes

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Utrecht 
 Hoofdvestiging
Samen Veilig Midden-Nederland
Tiberdreef 8, 3561GG Utrecht
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Almere 
 Nevenvestiging
SAVE kantoor te Almere
Haagbeukweg 149, 1318MA Almere
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Amersfoort 
 Nevenvestiging
SAVE kantoor te Amersfoort
Stadsring 179, 3817BA Amersfoort
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Nieuwegein 
 Nevenvestiging
SAVE kantoor te Nieuwegein
Edisonbaan 26, 3439MN Nieuwegein
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Veenendaal 
 Nevenvestiging
SAVE kantoor te Veenendaal
Vendelier 53, 3905PC Veenendaal
Bereikbaar: werkdagen en weekend
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: