Leliezorggroep
Leliezorggroep
 Met verwijzing 
Productcode 02A01 - 02A10
Locaties Kampen, Urk en Rotterdam

Hoofdweg 222, 3067GJ Rotterdam

  010-2640777
  Bereikbaar: werkdagen

Leliezorggroep

Uitgebreide omschrijving

Binnen Lelie zorggroep heeft elk onderdeel de ruimte om een eigen invulling te geven aan de christelijke zorg. Zo is Agathos voortgekomen uit de reformatorische kerken en zijn Curadomi en Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn breed christelijk.

Zoekt u of zoek jij ondersteuning of begeleiding als je 't zelf even niet meer weet? Agathos hulpverlening in Kampen en omgeving biedt hulp aan kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen.

Wij bieden intensieve hulpverlening die bestaat uit begeleiding, ontwikkelen van vaardigheden, inzicht geven in eigen problematiek, opvoedondersteuning en andere vormen van ondersteuning en begeleiding. De begeleiding varieert van een 'steuntje in de rug' tot een intensief hulpverleningstraject. Ons uitgangspunt is altijd uw situatie en de mogelijkheden en vaardigheden die u hebt.

Wij geloven in de meerwaarde van een brede aanpak. We combineren onze professionele hulpverlening dan ook graag met inzet van mantelzorgers, familie en vrijwilligers uit de (kerkelijke) omgeving. Wij richten ons niet alleen op het probleem maar betrekken het liefst het hele gezin en de omgeving daarbij. Ons streven is u of uw gezin weer in zijn kracht te zetten zodat u zelf weer de regie krijgt over het eigen (gezins)leven. Uiteraard met instemming van onze cliënten en met in achtneming van de regels rondom privacy.

Wij bieden hulpverlening bij de volgende problematieken;

Kinderen; angsten, stemmingsproblemen, gedragsproblemen en sociale problemen, begeleide bezoeken, autisme, AD(H)D, ASS

Jongereren: 'na een diagnose', stemmingsproblemen, angsten, gedragsproblemen en sociale problemen

Volwassenen; 'na een diagnose', psychische problemen, netwerk opbouwen, zelfstandig wonen, zelfredzaamheid vergroten, SCHIP-behandeling

Gezinnen: Intensieve Pedagogische Thuishulp, Nieuwe Autoriteit, Geweldloos Verzet,  Oplossingsgericht werken, Sociaal Netwerk Versterking, Begeleide bezoeken, zorgondersteuning op school, mantelzorgondersteuning en begeleid wonen.

Samenwerking met partners

Graag werken we, als de client hiervoor toestemming geeft, samen met mensen uit het netwerk, uit de kerk of de buurt, met vrijwilligers via de gemeente en leerkrachten vanuit het onderwijs en natuurlijk met andere professionals die betrokken Ijn in de casus, om zo samen zo goed mogelijk in te spelen op de hulpvraag van de cliënt.

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

KvK
AGB WMO 98099018
AGB Jeugd 98099018
Telefoonnummer 0622795149
Website https://agathos-hulpverlening.nl/kampen 
Aantal werknemers
10-100
Specialisatie
Productcodes 02A01 - 02A10 Begeleiding

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Kampen 
 Nevenvestiging
Agathos (Leliezorggroep)
Vloeddijk 40-1, 8261GC Kampen
Bereikbaar: werkdagen
Urk 
 Nevenvestiging
Agathos (Lelizorggroep)
De Noord 8-B, 8321BA Urk
Bereikbaar: werkdagen
Kampen 
Agathos Ambulante Hulpverlening
Noordweg 2, 8262BS Kampen
Bereikbaar: werkdagen
Rotterdam 
 Hoofdvestiging
Leliezorggroep
Hoofdweg 222, 3067GJ Rotterdam
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: