Locatie Lelystad

Grietenij 17 5, 8233BP Lelystad

  088 32 32 130
  Bereikbaar: werkdagen en weekend

Uitgebreide omschrijving

Kinderen moeten in het eigen gezin zo gewoon mogelijk kunnen leven. Dan gaat het over opgroeien en opvoeden in een veilige en vertrouwde omgeving. Sommige kinderen en hun gezin redden dit niet zelfstandig. Zij hebben hier ondersteuning bij nodig. Het is onze ambitie om deze ondersteuning en/of zorg te bieden.

Doel van onze samenwerking is inhoudelijk betere en effectievere behandeling en ondersteuning van jongeren en hun gezin, met meer ambulante vormen van hulp. Het idee hierachter is dat een kind thuis het beste af is, met inzet van het eigen systeem en binnen zijn eigen netwerk, onder regie van de ouders/verzorgers.

Samenwerking met partners

De samenwerkende zorgorganisaties Vitree, Pluryn en ’s Heeren Loo voeren in opdracht van zes gemeenten in Flevoland de transformatie ‘Jeugdhulp met verblijf’ uit. Door de krachten te bundelen, streven we naar een andere en betere manier van organiseren van de zorg voor jongeren, die zijn aangewezen op 24 uurszorg en/of ondersteuning.

Laatst bijgewerkt: 12-11-2020

Specificaties

KvK
AGB WMO
AGB Jeugd
Telefoonnummer 088-3232130
Website  www.jeugdcentraalflevoland.nl 
Aantal werknemers
10-100
Specialisatie

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Lelystad 
 Hoofdvestiging
Jeugd Centraal Flevoland
Grietenij 17 5, 8233BP Lelystad
Bereikbaar: werkdagen en weekend

Diensten