Humanitas Noordoostpolder
Humanitas Noordoostpolder
 Zonder verwijzing 
Locatie Emmeloord

Humanitas Noordoostpolder

Uitgebreide omschrijving

THUISADMINISTRATIE:

Binnen het project Thuisadministratie helpen we mensen om weer greep te krijgen op hun financiën. Slecht inzicht in de administratie leidt vaak tot andere, grotere problemen. Hierom is het goed om mensen te helpen zodat zij weer zelfstandig hun financiën kunnen regelen.

Een vrijwilliger helpt bij de administratie als je door omstandigheden het overzicht kwijt bent. Net zolang totdat je weer greep hebt op je financiële en administratieve zaken.

Hoe werkt het?

Als je je opgeeft, plannen we een kennismakingsgesprek met je. Daarna koppelen we je aan een vrijwilliger die jou gaat helpen. Onze vrijwilligers doen dat met plezier, het zijn mensen die hiervoor zijn geschoold. Deze vrijwilliger gaat samen met je aan de slag om weer overzicht te krijgen op je administratie. Bijna iedereen voelt zich na korte tijd enorm geholpen en na langere tijd kunnen mensen vaak weer zelfstandig verder.

Wat kun je verwachten? Samen met jou:

  • maken we de (financiële) administratie op orde en inventariseren we eventuele schulden
  • maken we een overzicht van de inkomsten en uitgaven
  • houden we een huishoudboekje bij 

En verder

  • maken we je wegwijs in de wet- en regelgeving en de betrokken instanties
  • kijken we wat jouw eigen sociale netwerk wellicht kan doen
  • soms komen we daarna ook nog eens langs om te horen hoe het gaat.

 

HOME START:

Home-Start is een programma dat met behulp van vrijwilligers ondersteuning, praktische hulp biedt aan ouders met kinderen van nul tot achttien jaar. De gezinnen geven zelf aan op welke gebieden zij ondersteuning wensen. Hun vragen staan centraal.

Met het programma wil Home-Start het zelfvertrouwen van de ouders vergroten en hun sociale contacten versterken. Een keer per week bezoekt de vrijwilliger op vriendschappelijke basis het gezin. Door her- en erkenning voelen ouders zich gesteund, door samen te kijken naar de problemen en te zoeken naar een oplossing voelen gezinnen zich gesterkt. Alle vrijwilligers zijn zelf ouders, getraind en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag. Home-Start wordt in de NOP uitgevoerd door Humanitas en is gratis voor gezinnen. 

Samenwerking met partners

Thuisadministratie werkt samen met alle ketenpartners binnen het Sociaal Domein zoals o.a.: Gemeente Noordoostpolder, Woningbouwvereniging Mercatus, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Sociaal Team, Carrefour, Kredietbank Nederland, Voedselbank etc. 

Home Start werkt samen met : de Zorggroep-ONL, GGZ, (School)maatschappelijkwerk, Carrefour, Triade-Vitree,Omegagroep, Sociaal Team NOP, Veilig Thuis, Leger des Heils, Icare en het Therapeutisch Centrum.

 

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

KvK
AGB WMO
AGB Jeugd
Telefoonnummer Thuisadministratie: 06-35118132 06-29885345 en Home Start /Jongerenproject Match 06-35118877
Website https://www.humanitas.nl/afdeling/noordoostpolder/ 
Aantal werknemers
0-10
Specialisatie AD(H)D, Opvoeden en Opvoedingsproblematiek
Productcodes

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Emmeloord 
 Nevenvestiging
Humanitas Noordoostpolder
Urkerweg 1, 8303BX Emmeloord
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: