FlevoMeer Bibliotheek
FlevoMeer Bibliotheek
 Zonder verwijzing 
Locatie Emmeloord

Harmen Visserplein 5, 8302BW Emmeloord

  088 008 0730
  Bereikbaar: werkdagen en weekend

FlevoMeer Bibliotheek

Uitgebreide omschrijving

De wereld om ons heen verandert snel en FlevoMeer Bibliotheek gaat mee in deze veranderingen. Zo gaan we samen met partners doelgericht de toekomst in. Met één verbindend element: bij alles wat we doen ligt onze focus op de maatschappelijke betekenis. Deze betekenis krijgt vorm op vier maatschappelijke opgaven. 

  1. De geletterde samenleving
  2. Participatie in de informatiesamenleving
  3. Leven lang ontwikkelen
  4. De Plek
Samenwerking met partners

Nieuwsgierige en betrokken inwoners kunnen met hun ideeën, creativiteit en kennis meewerken aan de invulling en doelen van FlevoMeer Bibliotheek en zo bijdragen aan een krachtige samenleving.

FlevoMeer Bibliotheek zoekt niet alleen de verbinding met inwoners. We werken intensief samen met een groot aantal organisaties. Dat gaat van het onderwijs, gemeenten, welzijn, de GGD, tot Humanitas, buurtinitiatieven, het theater of het Alzheimer Café. Samen met instanties en initiatieven zetten we ons in voor gezamenlijke doelen en resultaten in het werkgebied. Die samenwerking is er vaak op lokaal niveau waar iedere vestiging inspeelt op lokale behoeftes. Ook op regionaal, landelijk of zelfs internationaal niveau werken we geregeld samen. Daarbij houden we rekening met de belangen van onze stakeholders. We maken gebruik van de kennis en rol van stakeholders en samenwerkingspartners. We trekken samen op om doelen te bereiken op basis van behoeftes van onze inwoners.

Laatst bijgewerkt: 12-04-2021

Specificaties

KvK
AGB WMO
AGB Jeugd
Telefoonnummer 088-0080730
Website  www.flevomeerbibliotheek.nl 
Aantal werknemers 10-100
Specialisatie

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Emmeloord 
 Nevenvestiging
FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder
Harmen Visserplein 5, 8302BW Emmeloord
Bereikbaar: werkdagen en weekend