FlevoMeer Bibliotheek
FlevoMeer Bibliotheek
  Zonder verwijzing 
Productcodes:
Onbekend
Locatie:
Emmeloord

Harmen Visserplein 5
8302BW 

Emmeloord
088 008 0730
Bereikbaar: werkdagen en weekend

FlevoMeer Bibliotheek

De wereld om ons heen verandert snel en FlevoMeer Bibliotheek gaat mee in deze veranderingen. Zo gaan we samen met partners doelgericht de toekomst in. Met één verbindend element: bij alles wat we doen ligt onze focus op de maatschappelijke betekenis. Deze betekenis krijgt vorm op vier belangrijke terreinen: educatie, cultureel, sociaal en economisch. 

‘De bibliotheek draagt bij aan de gemeentelijke doelstellingen met sociale cohesie en maatschappelijke participatie’ aldus de conclusie naar de maatschappelijke waarde van FlevoMeer Bibliotheek (2014). We zijn trots op deze waardering, die we uiteraard samen met andere instellingen waarmaken. En die samenwerking blijven we vol passie voortzetten. Gelijke kansen creëren voor iedereen, zo is het beleid van FlevoMeer Bibliotheek te typeren. Onze blik is naar buiten gericht. We bestuderen gemeentelijke coalitieakkoorden en zijn continu in gesprek met maatschappelijke partners om zo onze toegevoegde waarde te bepalen.

Laatst bijgewerkt: 27-10-2020

Specificaties

KvK
AGB WMO
AGB Jeugd
Telefoonnummer 088-0080730
Website  Website
Aantal werknemers
  10-100

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:

Emmeloord (FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder)
  Nevenvestiging
Harmen Visserplein 5
8302BW Emmeloord
 Beschrijving
088 008 0730
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Routebeschrijving