Centraal Nederland, Stichting Landelijke Protestants-Christelijke Schoolbegeleidingsdienst
Centraal Nederland, Stichting Landelijke Protestants-Christelijke Schoolbegeleidingsdienst
  Met verwijzing 
Productcode:
BGGZ
Locatie:
Nunspeet

Postbus 233
8070AE 

Nunspeet
0858330330
Bereikbaar: werkdagen

Centraal Nederland, Stichting Landelijke Protestants-Christelijke Schoolbegeleidingsdienst

Centraal Nederland is een onderwijsadviesbureau dat in het primair en voortgezet onderwijs in het hele land actief is. Wij rekenen niet alleen scholen maar ook kinderen en hun ouders tot onze klantenkring. Voor leer- en gedragsproblemen van kinderen en jongeren biedt Centraal Nederland diverse behandelingen en trainingen aan door gezondheidszorgpsychologen of orthopedagogen. Ons uitgangspunt is: zorg op maat. Elk kind is uniek en wij sluiten altijd aan bij de specifieke eigenschappen, capaciteiten en leerstijl.

Dyslexie
Wij hebben voor dyslexie een totaalpakket: van diagnostiek tot en met behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). Bij onze dyslexiebehandelingen richten we ons op fonologische vaardigheden (luisteren naar en onderscheiden van klanken, koppelen van klanken aan tekens), structuur en herhaling. Daarnaast vinden we het zeker zo belangrijk om aandacht te besteden aan het welbevinden van het kind, motivatie en leesplezier. We werken met de aantrekkelijk vormgegeven methode ‘Taaltoren’, die we zelf volgens de laatste wetenschappelijke inzichten hebben ontwikkeld.

Psychologische problemen
Centraal Nederland biedt diagnostiek en behandeling in de basis GGZ. Vanuit een flexibel team van orthopedagogen(generalisten) en (GZ)psychologen wordt outreachend gewerkt om kinderen met psychische problemen in hun eigen omgeving te helpen. Centraal Nederland is gespecialiseerd in problematieken die om deze aanpak vragen. Dit betekent dat de behandelingen voornamelijk plaatsvinden op de school van het kind. Deze manier van werken maakt het mogelijk dat het voor kinderen makkelijker wordt de transfer te maken van therapie naar school en thuis. Contact met de leerkracht is daarbij wenselijk en vaak noodzakelijk. Dit wordt als zeer positief ervaren door ouders en leerkrachten en verkort de behandelduur.

In uitzonderlijke- én specifieke  gevallen, of in het geval van mediatietherapie wordt gebruik gemaakt van een behandelruimte buiten de schoolomgeving.

Centraal Nederland heeft zich gespecialiseerd in psychologische diagnostiek en begeleiding aan kinderen die:

  • moeite hebben met vriendschappen en contact met leeftijdsgenootjes, waarbij het vermoeden speelt van DSM V problematiek: autismespectrumstoornis of sociale communicatiestoornis;
  • moeite hebben zich te concentreren en/of erg druk zijn. Snel afgeleid zijn, dromerig zijn of moeite hebben met plannen en organiseren, voortkomend vanuit een vermoeden van ADHD of ADD.
  • Kinderen die een enkelvoudig trauma hebben meegemaakt. Centraal Nederland heeft veel specialisme op het gebied van kinderen die door pestervaringen psychische klachten hebben ontwikkeld.
  • Angsten of piekergedachten hebben die de ‘baas’ worden over het denken gedrag van het kind, zoals: faalangst, separatieangst, fobieën (voor bijv. spinnen, honden, vliegen, hoogtes, tandarts), sociale angst (angst in het middelpunt te komen staan of afgewezen te worden), gegeneraliseerde angststoornis (angst voor dingen die kúnnen gebeuren, waardoor veel piekergedachtes ontstaan).
  • Last hebben van hun emoties, o.a. voortkomend vanuit een stemmingsstoornis.

Centraal Nederland werkt met behandelingen die op maat worden ingezet. Daarbij wordt gebruik gemaakt van evidence-based behandelmethoden:

  • Cognitieve gedragstherapie
  • PROP-methodiek voor kortdurende behandelingen bij kinderen met psychische klachten.
  • EMDR / WRITE Junior
  • Psycho-educatie voor ouders én kinderen

Geen wachtlijsten
Centraal Nederland heeft geen wachtlijsten. Veel ouders vinden het een hele stap om professionele hulp te zoeken voor hun kind. Bij Centraal Nederland begrijpen wij dat goed. Daarom nemen wij binnen drie werkdagen contact op om te luisteren naar de hulpvraag, mee te denken en zo nodig een eerste afspraak te maken voor verdere begeleiding.

 

Laatst bijgewerkt: 04-06-2020

Specificaties

KvK 41035085
AGB WMO 53530116
AGB Jeugd 53530116
Telefoonnummer 0858330330
Website  Website
Aantal werknemers
  10-100
Gecontracteerde productcodes
  •   BGGZ Basis GGZ

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:

Nunspeet (Centraal Nederland)
  Hoofdvestiging
Postbus 233
8070AE Nunspeet
 Beschrijving
0858330330
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Diensten

Jeugd GGZ