Allerzorg B.V.
Allerzorg B.V.
 Met verwijzing 
Productcodes ONJ en ONW
Locaties Woerden, Zwolle, Emmeloord en Zeewolde

Kasteel 4, 3441BZ Woerden

  0885721798 (G. Keulen) of 0885721722 (M. v.d. Zouw)
  Bereikbaar: werkdagen

Allerzorg B.V.

Uitgebreide omschrijving

Wij geloven in de kracht van thuis en dat daar gerichter aan de doelen kunt werken, meer laagdrempelig en integraal. Onze uitgangspunten hierbij zijn 'samen krachtig' en 'zo normaal als mogelijk'.

Jeugdhulp
In regio's door heel Nederland bieden we jeugdhulp aan kinderen en gezinnen. We werken vanuit multidisciplinaire teams, welke bestaan uit o.a. sociaal pedagogisch hulpverleners, systeemtherapeuten, psychiatrische verpleegkundigen, sociaal pedagogisch werkers, speltherapeuten en gedragsdeskundigen.Het specifieke aanbod verschilt per regio. De vormen van begeleiding en behandeling die we bieden aan de diverse doelgroepen staan vermeld op onze website. 

Bij de start van de hulpverlening wordt samen met de jeugdige en gezinsleden nagegaan wat zij zelf kunnen doen en welke ondersteuning zij vanuit hun sociale netwerk kunnen krijgen. Positieve gezondheid is hier een onderdeel van. Het stelt de jeugdige en zijn omgeving centraal. In plaats van de focus op de beperking te leggen, leggen we de nadruk op eigen regie, het aanpassingsvermogen en de veerkracht van de mens en het betrekken van het gehele systeem.

Denk aan jeugdhulp voor:

  • Gezinnen met meervoudig complexe problematiek
  • Kwetsbare zwangeren en eerste 1000 dagen kind
  • Problemen in de ouder-kind interactie
  • Huilbaby’s
  • Opvoedondersteuning
  • Kinderen met gedrag- en/of ontwikkelingsproblemen
  • Kinderen met somatische problematiek (met grote impact op het gezinsleven)
  • Kinderen/gezinnen met een zorgvraag op gebied van palliatief terminale zorg/nazorg

Begeleiding aan volwassenen
Uw redenen om begeleiding en ondersteuning aan te vragen kunnen heel verschillend zijn. Daarom kijken wij graag samen met u waarmee we u kunnen helpen.Als u langdurige psychische klachten of een (lichte) verstandelijke beperking heeft, kan het dagelijks leven een uitdaging zijn. U kunt bij ons terecht als u hier begeleiding en ondersteuning bij nodig heeft. U kunt hierbij denken aan: het aanbrengen van structuur, werken aan sociale relaties, ondersteuning bij huishoudelijke taken als het gaat om zelfstandig wonen en meer. 

Begeleiding aan ouderen
Wanneer u ouder wordt, kunnen sommige dagelijkse activiteiten moeilijker worden, zeker wanneer u last heeft van geheugenproblemen. Het huishouden, de boodschappen, administratie of persoonlijke verzorging; het is soms lang niet zo vanzelfsprekend meer. Allerzorg Begeleiding helpt, onzorgt en ondersteunt u hierbij. 

 

Samenwerking met partners

Allerzorg werkt samen met verschillende partijen om de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden. Bijvoorbeeld met GGZ, het ziekenhuis, school, GGD, welzijn of het sociale wijkteam van de gemeente. Binnen Allerzorg werken we ook samen met verschillende specialismen. Zo wordt er bij het maken van een behandelplan gekeken wat allemaal nodig is om de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden. Voorbeelden van specialismen naast jeugdhulp en begeleiding binnen Allerzorg zijn; medische kindzorg, wijkzorg, wondzorg, casemanagement dementie. 

Laatst bijgewerkt: 29-09-2021

Specificaties

KvK 33133450
AGB WMO 75751040
AGB Jeugd 75751040
Telefoonnummer 0885721055
Website  www.allerzorg.nl 
Aantal werknemers 500+
Specialisatie Systeemproblematiek, Opvoedingsproblematiek, Psychogeriatrische aandoeningen / dementie en Hechtingsproblematiek
Gecontracteerde productcodes   ONJ Ondersteuning Jeugd
  ONW Ondersteuning WMO

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Woerden 
 Hoofdvestiging
Allerzorg B.V., Service Bureau
Kasteel 4, 3441BZ Woerden
Bereikbaar: werkdagen
Zwolle 
 Nevenvestiging
Allerzorg
Schrevenweg 1, 8024HB Zwolle
Bereikbaar: werkdagen
Emmeloord 
 Nevenvestiging
Kantoor Emmeloord
Randweg 25, 8304AS Emmeloord
Bereikbaar: werkdagen
Zeewolde 
 Nevenvestiging
Kantoor Zeewolde
Grootzeil 2, 3891KH Zeewolde
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Begeleiding aan volwassen en ouderen
jeugdhulp