Werven en matchen vrijwilligers - burgerparticipatie
Stichting Present
 Zonder verwijzing 
Locatie
Emmeloord

Stichting Present

Present is makelaar in vrijwilligerswerk. Wij bieden de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. 

Bedrijfsprofiel

Werven en matchen vrijwilligers - burgerparticipatie

Uitgebreide omschrijving

Voor vrijwilligers

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

In 1 dag komt er echt iets van de grond

Dat kan eenmalig, op projectbasis waardoor je met elkaar een zinvolle en goed bestede dag beleeft.  Maar ook  ook als jouw groep zich  op structurele basis voor een ander in  de Noordoospolder wil inzetten kunnen jullie je aanmelden. Het doel van Present is om een  beweging op gang te brengen in de samenleving waarbij  steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. En dat werkt. Want met een Present-project komt er in één dag echt iets van de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde!

Vrijwilligerswerk via Present: zinvol én effectief

Bij Present begint het allemaal bij het aanbod van de groep vrijwilligers. Jullie agenda en mogelijkheden staan centraal. Maar door onze nauwe samenwerking met professionele welzijns- en hulpverleningsinstanties hebben wij ook een goed zicht op de maatschappelijke problematiek – zelfs  achter gesloten voordeuren. Jullie aanbod koppelen wij aan hulpvragen van cliënten die de hulpverleners bij ons indienen. Door  op deze manier samen te werken bereiken we de meest kwetsbare groepen van de  samenleving.  En omdat we projecten willen organiseren die gebaseerd zijn op jullie interesses, kennis en kunde selecteren wij hulpvragen waarbij jullie inzet zinvol én effectief is.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Voorafgaand aan het project:

 • Werven/contact onderhouden met groepen vrijwilligers
 • Begeleiding en instructie van de groepen.
 • Tot stand brengen van de juiste match van het aanbod van de groep met  de hulpvraag.
 • Organisatie van en aanwezigheid bij het projectbezoek, inclusief een afspraak bij en met de hulpontvanger. Tijdens dit gesprek worden tussen de hulpverlener en de vrijwilliger afspraken gemaakt over het project.
 • Contactpersoon tussen de vrijwilligersgroep en de maatschappelijke organisaties die de hulpvragen aanmelden.

Tijdens het project:

 • Aanwezigheid bij opening en afsluiting van het project.
 • Stand-by tijdens het project.
 • Verantwoordelijk voor de vrijwilligers tijdens het project.

Na het project:

 • Evaluatie van het project, de effecten en de samenwerking.
 • Terugkoppeling naar de groep van de door u vermelde effecten.
 • Maken van vervolgafspraken (eventueel).

Vrijwilligerswerk met Present heeft zin! De methode Present is opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies. Volgens de onderzoekers is Present effectief in het verbinden van informele en formele zorg. De inzet van een groep vrijwilligers van Present versterkt de professionele hulpverlening en draagt bij aan de ontwikkeling van de hulpvrager. Daarnaast sluit de methode naadloos aan bij de moderne vrijwilliger die zich graag op projectbasis wil inzetten.  

Laatst bijgewerkt: 26-05-2020

 Zonder verwijzing 

Om dit product te gebruiken neem je rechtstreeks contact op met de aanbieder van het product, zonder tussenkomst van de gemeente.

Specificaties

Soort aanbod Zonder verwijzing
Productcode
Vestigingen Stichting Present Noordoostpolder Vrijheidsplaat 101, 8303KK Emmeloord
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie
Thema's Sociale contacten, Vrije tijd en Persoonlijk functioneren

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Emmeloord 
 Nevenvestiging
Stichting Present Noordoostpolder
Vrijheidsplaat 101, 8303KK Emmeloord
Bereikbaar: werkdagen