Bekijk 57 diensten

 • ZO!-zorgoplossingen

  Hechtingsstoornis, hechtingsproblemen, diagnostiek en behandeling.

    Met verwijzing 
  Hechtingsstoornis of Problematische Gehechtheid is een verzamelterm voor emoties en gedragingen van kinderen, jongeren en volwassenen waaruit blijkt dat je geen, of niet voldoende...
 • Leliezorggroep

  Hulpverlening die bestaat uit begeleiding en (opvoed)ondersteuning.

    Met verwijzing 
  Gezinsproblemen Zijn er binnen het gezin problemen dan kan scheefgroei ontstaan waardoor gezinsleden niet meer tot hun recht komen. Dit kan gaan om relatie-, gedrags- of...
 • Aventurijn Zorg

  Jeugdopvang op de zorgboerderij

    Met verwijzing 
  Jeugdopvang Er is toch niets leuker om op zaterdag een dag op de boerderij door te brengen! Heb je altijd al eens willen zorgen voor dieren of hutten willen bouwen in onze singel?...
 • Boerderij de Boterbloem

  Ambulante thuisbegeleiding

    Met verwijzing 
  Boerderij de Boterbloem biedt ambulante thuisbegeleiding aan. Dit kan in combinatie met dag(deel)besteding op de boerderij. Bij aanvraag wordt de hulpvraag besproken met...
 • Boerderij de Boterbloem

  Individuele begeleiding

    Met verwijzing 
  Er zijn kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Deze kinderen vinden het vaak moeilijk om mee te draaien in de dag(deel)besteding en/of hebben een specifieke...
 • JP van den Bent Stichting

  Buitenschoolse opvang

    Met verwijzing 
  De locatie de Niers biedt buitenschoolse opvang; dagen en en tijden zijn in overleg. Ook de leeftijd categorie is in afstemming. De activiteiten die aangeboden worden zijn in...
 • Zorgboerderij Reemzorg (Meerzoo)

  Logeeropvang

    Met verwijzing 
  Logeeropvang Logeeropvang wordt zowel door de week als in de weekenden aangeboden ook in de vakanties is extra logeren een mogelijkheid. Er wordt met de deelnemer en diens...
 • Psycho Praktijk Harderwijk-Emmeloord

  BGGZ

    Met verwijzing 
  Psychologenpraktijk voor de behandeling van Kind&Jeugd en volwassenen binnen de  Generalistische Basis GGZ (BGGZ). Met de gemeente Noordoostpolder hebben wij een...
 • Flevostate B.V.

  Intensieve Ambulante Gezinshulp (IAG)

    Met verwijzing 
  Het hoofddoel van IAG is dat de kinderen in het gezin thuis kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Deze thuissituatie voorziet in de minimale basiszorg, waarbij sprake...
 • Zorgboerderij Reemzorg (Meerzoo)

  Begeleidt wonen (crisisopvang)

    Met verwijzing 
  Wonen (crisisopvang) Wonen wordt aangeboden aan deelnemers die niet (meer) thuis kunnen wonen of niet zelfstandig kunnen wonen. Bij deelnemers die gebruik maken van wonen is er...
 • Flevostate B.V.

  Eéndagsdiagnostiek (EDD)

    Met verwijzing 
  Flevostate is in staat snel en zorgvuldig een diagnose te stellen. Dat doen we met ééndagsdiagnostiek volgens landelijke diagnostische richtlijnen. De werkzaamheden...
 • Panta Rhei Zorg B.V.

  Multiproblem

    Met verwijzing 
  Heb je problemen op meerdere gebieden zoals wonen,sociale contacten,financien, psychiatrische problemen,verslaving of een combinatie van beide,werk, vrije tijd of iets anders dan...
 • Centraal Nederland, Stichting Landelijke Protestants-Christelijke Schoolbegeleidingsdienst

  Jeugd GGZ

    Met verwijzing 
  Psychologische problemen: hulp in de eigen omgeving Centraal Nederland biedt diagnostiek en behandeling in de Jeugd GGZ. Vanuit een flexibel team van orthopedagogen...
 • Leliezorggroep

  Intensieve Ambulante Hulpverlening

    Met verwijzing 
  Agathos biedt een christelijke zorg op reformatorische grondslag. Vanuit onze vestiging in o.a. Kampen  bieden wij  intensieve ambulante hulpverlening en...
 • Cumulus Home B.V.

  Interculturele Jeugd GGZ

    Met verwijzing 
  Cumulus Home biedt hulp aan jeugdigen en hun ouders/opvoeders, ambulante specialistische begeleiding, behandeling en diagnostiek dat gericht is op het vergroten van de...