Ondersteuning Jeugd
Flevostate B.V.
 Met verwijzing 
Productcode
54001
Locaties
Emmeloord en Almere

Flevostate B.V.

Een behandeling bij Flevostate staat voor doelgerichte hulp aan jongeren en hun gezin. Wij helpen jongeren die op meerdere terreinen in hun leven zijn vastgelopen, bijvoorbeeld in hun contacten met familie of vrienden of op school.    

Bedrijfsprofiel

Ondersteuning Jeugd

Uitgebreide omschrijving

We bieden jongeren, die bij ons worden behandeld, een professioneel behandelklimaat. Hiervoor hebben we een duidelijk beeld van onze werkhouding. We zijn betrokken bij het welzijn en de ontwikkeling van jongeren en hun sociale omgeving. We zijn betrouwbaar, beschikken over moed om lastige beslissingen te nemen en zijn doortastend in ons handelen. We zijn in staat om ons te bezinnen op wat we doen en hebben een zelfstandig oordeelsvermogen om bij tegenstrijdige belangen en conflicterende normen en waarden, af te wegen en verantwoorde beslissingen te nemen.

 

Dat doen we in overleg met cliënten en in samenspraak met elkaar. Vanuit deze houding hechten we een grote waarde aan de systeemgerichte benadering in onze behandeling. Niet alleen onze jongeren staan centraal maar ook hun sociale omgeving. Deze benadering houdt in dat onze behandeling altijd doordrongen is van het systeemgerichte denken.

Bij de start van onze hulpverlening is er al een proces gaande van problemen ervaren, zoeken naar oplossingen om problemen te begrijpen, verlichten en op te lossen. Dit is de kern (gezin) en schil daarom heen (sociaal netwerk). De diverse werkwijzen van de gemeenten, via de toegang, de contacten met POH zorgt ervoor dat het netwerk van een cliëntsysteem al in actie is. Flevostate sluit aan op het proces, op een moment dat er, ofwel vragen blijven, ofwel geen vermindering van klachten is. Als eerste is overeenstemming nodig over wat het probleem veroorzaakt en/of in stand houdt. Om een gedegen diagnostiek- en behandelcontact te kunnen starten zetten wij een ééndagsdiagnostiek (EDD) in, uitgevoerd volgens landelijke diagnostische richtlijnen. 

Het multidisciplinaire team (Klinisch- of GZ-psycholoog, een ambulant jeugdzorgwerker/MDFT-therapeut, een diagnostisch medewerker en een psychiater) kan hierin worden gezien als professionele ‘meedenkers die lange termijn gevolgen kunnen en willen zien’. ‘

 

Een cliëntsysteem krijgt tijdens een eendagsdiagnostiek (EDD) de mogelijkheid om problemen en de omstandigheden te bespreken met professionals die werken vanuit een verschillende professionele invalshoek (medisch, biologisch, systemisch en vanuit de ontwikkelingsgeschiedenis). Op deze wijze realiseren wij een uitermate goede matched care! Er wordt samen informatie verzameld gericht op de vraag ‘wat er nodig is om het voor de cliënt (weer) goed te hebben’. Tijdens de EDD is er specifiek aandacht voor de beschermende factoren en krachten van de cliënt en zijn omgeving welke een basis vormen voor empowerment.   

Doordat de analyse vanuit de EDD gelijk (dezelfde dag) en in samenspraak met het cliëntsysteem en mogelijk andere betrokkenen wordt doorgenomen is er sprake van een dynamisch, gelijkwaardig overleg. Dit is tevens startpunt van advies en/of zorgaanbod altijd op basis van een passende DSM 5 diagnose.  

De keuze van zorgadvies wordt bepaald door de mate van stagnatie in ontwikkeling en functioneren op verschillende levensgebieden, de draaglast-draagkracht van ouders en eventuele eigen problematiek van ouders. De vraag ‘wat kunnen we doen zodat het met … weer goed gaat’, krijgt hiermee invulling. ‘We’ is dan zowel de cliënt, zijn omgeving als de hulpverlening.   

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

De behandeling – algemeen

Uitganspunt is dat relaties essentieel zijn voor het slagen van de behandeling. Doordat vanaf de eendagsdiagnostiek (EDD) wordt gewerkt in samenspraak is er sprake van evenwicht in regie en verantwoordelijkheid.

Ambulante behandelaars zijn flexibel in hun bereikbaarheid (zowel met vaste afspraken als via social media, email, telefoon of een extra bezoek). De professionals werken oplossingsgericht, zijn begaan en dienen verschillende partijen: meerzijdige partijdigheid is het uitgangspunt van de behandelaars.  

Binnen de behandelingen concentreren de behandelaars zich op de motivatie om te veranderen. De behandelaars stimuleren iedere neiging in de richting van verandering. De behandelaars geloven dat motivatie beïnvloedbaar is. Dit betekent dat cliënten met een minimale motivatie om te veranderen welkom zijn bij Flevostate en op dermate manier benaderd worden om de motivatie te beïnvloeden. We schalen op waar nodig en schalen af waar dat kan.

De behandelsessies, in geval van ambulante behandeling, vinden zowel plaats op kantoor als thuis en op school, bij familie, vrienden of andere belangrijke derden waar de cliënt mee in contact staat. Dit om te zoeken naar mogelijkheden om de beschermende factoren te vergroten. Het maakt een korte lijn naar het (op te bouwen) netwerk mogelijk. Het kan voorkomen dat een belangrijke andere niet in de directe omgeving is; zij kunnen via beeldcontact toch betrokken worden.

Het gezin blijft te allen tijde regie houden op welke adviezen hij wil uitvoeren. De professionals compenseren niet wat een gezin zelf kan of waarin hij juist uitgedaagd moet worden. Niet voorzichtig, maar zorgvuldig, respectvol en met kennis en kunde is de insteek. Bij het niet slagen van verandering wordt samen met de cliënt gekeken naar de oorzaak en naar alternatieve routes.

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: 54001 Basis Jeugd GGZ (BJGGZ)

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
54001 Basis Jeugd GGZ (BJGGZ)
Vestigingen
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie en Thuis/ambulant
Thema's Gezondheid, Persoonlijk functioneren en Sociale contacten

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:
Emmeloord 
Flevostate
Onder de Toren 38, 8302BV Emmeloord
Bereikbaar: werkdagen
Almere 
Flevostate
Randstad 21 33, 1314BG Almere
Bereikbaar: weekend en werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: