Logeren / deeltijd wonen
JP van den Bent Stichting
  Met verwijzing 
Productcode:
KVW

Logeren / deeltijd wonen

Bij locatie Niers kun je logeren of deeltijd wonen. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig die aansluit bij begeledingsvragen die de client heeft. Het is mogelijk om wekelijks te komen, maar dit kan ook 1 of 2 x in de maand invulling van de begeleding kan heel divers zijn. Wij ondersteunen cliënten bij het aanleren van vaardigheden en/of zelfzorg, maar nemen de ADL zorg ook over, indien gewenst. Dit alles wordt in groepsverband aangeboden en het is toegankelijk voor alle leeftijden. 

- Bij de start wordt uitgebreid stil gestaan bij de huidige thuis situatie. Hoe gaat dit, wat loopt goed? Wat vindt een cliënt belangrijk in het logeren, omgang met anderen en evt. ADL zorg

- Dit wordt verwerkt in een ondersteuningsplan. Dit plan wordt elke 3 maanden opnieuw besproken en aangepast. Daarnaast vind er ook in elk bezoek aan de locatie een momoment van afstemming plaats. De communicatie met betrokkenen is hierbij van groot belang. Naast direct persoonlijk contact, stemmen we ook veel af per mail en telefoon. 

In de begeleiding wordt gebruik gemaakt van de methodiek 'geef me de 5' en 'de dynamischre driehoek'. Daarnaast vinden wij het van groot belang om uit te gaan van het sociaal emotioneel ontwikkelingsniveau van de cliënt, om zo op een juiste wijze te kunnen aansluiten bij de cliënt. 

Laatst bijgewerkt: 20-06-2019

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   KVW Kortdurend Verblijf WMO

Kortdurend Verblijf omvat logeren in een andere omgeving dan het eigen woonadres gepaard gaande met ondersteuning voor een Inwoner, indien de Inwoner tijdelijk aangewezen is op permanent toezicht.

Als voorwaarde geldt dat dit product tijdelijk wordt ingezet ter ontlasting van de persoon die gebruikelijke zorg of mantelzorg aan de Inwoner biedt.

De Inwoner is gezien zijn zorgbehoefte aangewezen op een omgeving die een vorm van toezicht biedt. Het toezicht is gericht op:

  1. Het bieden van fysieke zorg, zodat tijdig kan worden ingegrepen bij bijvoorbeeld valgevaar, of complicaties bij een ziekte, en/of
  2. Het verlenen van ondersteuning op ongeregelde en/of frequente tijden, omdat de Inwoner zelf niet (meer) in staat is om hulp in te roepen, en/of
  3. Het preventief ingrijpen bij gedragsproblemen (voorkomen van escalatie en gevaar).


Kortdurend verblijf (voor jeugd) moet een ontwikkelingsgerichte functie hebben voor de jeugdige en de opvoeder(s) ter versterking van de belastbaarheid van jeugdige en/of ouder(s).

Om in aanmerking te komen voor de functie Kortdurend Verblijf dient sprake te zijn van de volgende cumulatieve voorwaarden:

  1. dat de Inwoner een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap heeft of er sprake is van ernstige gedragsproblematiek;
  2. dat Inwoner gezien de zorgbehoefte is aangewezen op zorg gepaard gaand met permanent toezicht;
  3. dat Inwoner hierop gedurende maximaal een etmaal per week is aangewezen;
  4. en dat ontlasting van de persoon die gebruikelijke zorg of mantelzorg aan de Inwoner levert, noodzakelijk is. 

Specificaties

Soort aanbod 
  Met verwijzing 
Productcode   KVW Kortdurend Verblijf WMO
Vestigingen   Niers Niers 49, 8032EX Zwolle
Locatie ondersteuning
  Verblijf op locatie
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Zwolle (Niers)
  Nevenvestiging
Niers 49
8032EX Zwolle
 Beschrijving
038-4552899
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Routebeschrijving