Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar op maat
Zorggroep Oude en Nieuwe Land
 Zonder verwijzing 
Locatie
Emmeloord

Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt zorg- en dienstverlening aan de inwoners van de Noordoostpolder, Urk en Steenwijkerland. Zij biedt ondersteuning aan kinderen en ouders, aan volwassenen en ouderen, zowel in de wijk als in woonlocaties.

Bedrijfsprofiel

Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar op maat

Uitgebreide omschrijving

Bij specifieke vragen van u als ouders is er extra ondersteuning mogelijk:

1. Stevig Ouderschap;

2. Extra indicatieconsult/bezoek

3. Moeders ontmoeten moeders (speciaal)

4. Mamma's in de dop

5. Aandachtsfunctionaris kindermishandeling

6. Aandachtsfunctionaris armoede

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

1. Stevig Ouderschap

Bij Stevig Ouderschap (Prenataal) is er tijd om gesprekken te hebben over de verwachtingen en uitdagingen van het (aanstaande) ouderschap en over opvoeding. Vooral als u opziet tegen het (aanstaande) ouderschap, of als u zich zorgen maakt over uw relatie, uw rol als moeder (en/of vader) of de toekomst van uw kind. De speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt met u mee. Ze geeft eventueel advies en kijkt samen met u naar oplossingen voor mogelijke problemen.

2. Extra indicatieconsult/bezoek

Als u, de jeugdverpleegkundige of jeugdarts specifieke vragen heeft, kan een extra afspraak worden ingepland om hierover het gesprek aan te gaan. Er is dan iets meer tijd om uitgebreider op een bepaald thema in te gaan.

3. Moeders ontmoeten moeders (speciaal)

Ervaren moeders (soms met een kind met beperkingen) willen graag hun ervaring en kennis delen met moeders die vragen hebben over opvoeden, ouderschap enz. Deze ervaren moeders worden gekoppeld aan  moeders met een hulpvraag. De ervaren moeder bezoekt de moeder met een hulpvraag regelmatig maximaal een jaar lang of net zolang als nodig is. Moeders ontmoeten moeders speciaal gaat om moeders die een kind met een beperking hebben.

4. Mamma's in de dop

Moeders die hulp nodig hebben bij het verzamelen van spullen voor hun kindje omdat ze dat door omstandigheden niet lukt, kunnen aankloppen bij Mamma's in de dop. De werker helpt bij het op orde brengen van de spullen voor het kindje.

5. Aandachtsfunctionaris kindermishandeling geeft training in het signaleren van kindermishandeling aan werkers en ondersteunt ouders waar kindermishandeling speelt.

6. Aandachtsfunctionaris armoede geeft training in het signaleren van armoede aan werkers en ondersteunt ouders waar armoede speelt. 

Laatst bijgewerkt: 03-07-2020

 Zonder verwijzing 

Om dit product te gebruiken neem je rechtstreeks contact op met de aanbieder van het product, zonder tussenkomst van de gemeente.

Specificaties

Soort aanbod Zonder verwijzing
Productcode
Vestigingen Consultatiebureau Kometenlaan 1, 8303CN Emmeloord
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie, Thuis/ambulant en Online hulp/voorlichting
Thema's Huishouden, Gezondheid, Financiën, Opvoeden en Huiselijk geweld

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Emmeloord 
 Nevenvestiging
Consultatiebureau
Kometenlaan 1, 8303CN Emmeloord
Bereikbaar: werkdagen