Interculturele Jeugd GGZ
Cumulus Home B.V.
  Met verwijzing 
Productcode:
EGGZI

Interculturele Jeugd GGZ

Cumulus Home biedt hulp aan jeugdigen en hun ouders/opvoeders, ambulante specialistische begeleiding, behandeling en diagnostiek dat gericht is op het vergroten van de zelfredzaamheid, ontwikkeling van de jeugdige en het versterken van de opvoedsituatie van de jeugdige en gezin zodat de ontwikkeling en veiligheid gewaarborgd zijn. De begeleiding of behandeling richt zich op gezinnen met complexe of enkelvoudige problemen. Onze expertise is gericht op migranten en vooral ook nieuwe migranten.  

Cumulus Home werkt samen met de ouders/opvoeders, verwijzers en andere deskundigen die betrokken zijn bij de jeugdige. Cumulus Home werkt met een compleet multidisciplinair team en zet zich samen in voor de jeugdige en zijn/haar omgeving om hulp te bieden dat nodig is. 1 gezin, 1 plan, resultaatgericht. De werkwijze van Cumulus Home is altijd vraaggericht. We kijken goed naar de vraag van het gezin en passen de hulp hierop aan. Bijvoorbeeld emotieregulatie, gezinsgesprekken of psycho-educatie aan ouders

Laatst bijgewerkt: 06-12-2019

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   EGGZI Essentiele GGZ Intercultureel

Dit product betreft de Specialistische Jeugd GGZ waarbij men in de behandeling van cliënten specifiek rekening houdt met hun (niet Nederlandse) culturele achtergrond en de behandeling indien nodig plaatsvindt in de (niet Nederlandse) taal van de cliënt. En is gericht op:

• het versterken van het netwerk van de jeugdige, zodat de ontwikkeling positief ondersteund kan worden en adequaat omgegaan kan worden met het gedrag van de jeugdige.

• het beperken van de gevolgen van het ziektebeeld

• het voorkomen van terugval;

• het zo snel mogelijk terug naar minder intensieve behandeling

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   EGGZI Essentiele GGZ Intercultureel
Vestigingen
  •   Cumulus Home Bijlmerdreef 1169, 1103TT Amsterdam
  •   Cumulus Home Spoordreef 22, 1315GP Almere
Locatie ondersteuning Thuis/ambulant
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

Amsterdam (Cumulus Home)
  Hoofdvestiging
Bijlmerdreef 1169
1103TT Amsterdam
0203417200
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Almere (Cumulus Home)
  Nevenvestiging
Spoordreef 22
1315GP Almere
0618193697
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving