Integrale vroeghulp
Zorggroep Oude en Nieuwe Land
  Zonder verwijzing 

Integrale vroeghulp

Integrale Vroeghulp (IVH) is bedoeld voor kinderen van 0 tot 7 jaar en hun ouders/verzorgers. Het team Integrale Vroeghulp is gespecialiseerd in het op tijd onderkennen van (dreigende) ontwikkelings- of gedragsvraagstukken.

  • Vroegsignalering: tijdig onderkennen dat er zorgen en twijfels zijn over de ontwikkeling van je kind.

  • Vroeghulp: in een zo vroeg mogelijk stadium hulp bieden aan kinderen die problemen ondervinden in hun ontwikkeling.

  • Informatie, advies en trajectbegeleiding.

  • Integraal: een multidisciplinair team van hulpverleners van diverse instellingen benadert samen de totale ontwikkeling en de vragen van jullie vanuit hun specifieke deskundigheid

  • Jij als ouder meldt u zich telefonisch aan via het consultatiebureau. 

  • Een jeugdverpleegkundige komt op huisbezoek ter verheldering van uw vragen. Deze persoon blijft gedurende het traject je contactpersoon, ofwel trajectbegeleider.

  • Met uw toestemming wordt er informatie opgevraagd bij derden bijvoorbeeld peuterspeelzaal, kinderarts of consultatiebureau.

  • Uw kind wordt samen met u besproken en er wordt  een plan van aanpak opgesteld. Indien nodig wordt er een onderzoek verricht.

  • Samen met de trajectbegeleider zet u het plan van aanpak in gang. De hulp rondom uw kind wordt zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

  • De begeleiding vanuit Integrale Vroeghulp wordt beëindigd als je hulpvraag is beantwoord.

Laatst bijgewerkt: 03-07-2020

  Zonder verwijzing 

Om dit product te gebruiken neem je rechtstreeks contact op met de aanbieder van het product, zonder tussenkomst van de gemeente.

Specificaties

Soort aanbod
  Zonder verwijzing 
Productcode
Vestigingen   Consultatiebureau Kometenlaan 1, 8303CN Emmeloord
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie, Thuis/ambulant en Online hulp/voorlichting

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Emmeloord (Consultatiebureau)
  Nevenvestiging
Kometenlaan 1
8303CN Emmeloord
 Beschrijving
0527630300
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving