Bekijk 42 diensten

 • Zorggroep Oude en Nieuwe Land

  Maatschappelijk werk

    Zonder verwijzing 
  Een maatschappelijk werker - of sociaal werker - zoekt samen met u naar de oorzaak van uw probleem. En naar een goede oplossing. Soms schakelt de maatschappelijk werker ook uw...
 • Zorggroep Oude en Nieuwe Land

  Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar op maat

    Zonder verwijzing 
  Bij specifieke vragen van u als ouders is er extra ondersteuning mogelijk: 1. Stevig Ouderschap; 2. Extra indicatieconsult/bezoek 3. Moeders ontmoeten moeders...
 • Stichting Present

  Coordineren #nietalleen hulpvragen en matchen aan aangemeldde vrijwilligers

    Zonder verwijzing 
  Informatie van #nietalleen - de lokale hulpvragen komen bij ons binnen. Die matchen wij met aangemeldde lokale vrijwilligers. Steeds meer mensen worden getroffen door de...
 • Papillon Begeleiding

  Ambulante & woonbegeleiding

    Met verwijzing 
  Papillon Begeleiding bied ambulante en woonbegeleiding in verschillende vormen de vorm die het meest bij je persoonlijke situatie past is dan ook de vorm die we willen aan bieden...
 • Panta Rhei Zorg B.V.

  Begeleiding/ondersteuning

    Met verwijzing 
  Panta Rhei komt bij jou thuis voor de begeleiding/ondersteuning, Iedere client heeft een andere vraag, met die vraag gaan we samen met jou aan het werk. De...
 • Stichting Zorg Adullam

  Logeeropvang

    Met verwijzing 
  Binnen De Lindenhof wordt geprobeerd om, zoveel als mogelijk is, een huiselijke sfeer te creëren. We werken aan samenbindende groepsactiviteiten zoals koffie of thee drinken...
 • Panta Rhei Zorg B.V.

  Jobcoaching

    Met verwijzing 
  Je bent aan het werk en dan loop je tegen problemen aan op je werk of thuis, waardoor je, je werk niet zo goed meer kan doen. Dan is er Jobcoaching voor jou Wij zijn een erkende...
 • Panta Rhei Zorg B.V.

  Verslaving

    Met verwijzing 
  Ben je verslaafd en heb je daardoor veel problemen, dan staan wij voor je klaar.  Wij kunnen je helpen met het zoeken naar hulp bij het stoppen met je verslaving en alle...
 • YoungForce

  Ambulante begeleiding

    Met verwijzing 
  Wij komen bij je thuis of je kan langs komen bij ons op kantoor om gesprekken te voeren en te werken aan de doelen die we in een plan samen met jou maken. Wij vinden het heel...
 • Panta Rhei Zorg B.V.

  Multiproblem

    Met verwijzing 
  Heb je problemen op meerdere gebieden zoals wonen,sociale contacten,financien, psychiatrische problemen,verslaving of een combinatie van beide,werk, vrije tijd of iets anders dan...
 • PGVZ

  Huishoudelijke ondersteuning | HH2

    Met verwijzing 
  HH2: Organisatie van het huishouden bij chronische ziekte of beperkingen Huishoudelijke werkzaamheden (zie HH1) Dagelijkse organisatie van het huishouden Bereiden van...
 • Panta Rhei Zorg B.V.

  Reintegratie

    Met verwijzing 
  Je bent ziek geweest of door andere omstandigheden heb je lang niet kunnen werken. Je wil weer mee doen in de maatschappij en je wil weer aan het werk, dan kunnen wij je op weg...
 • Vitree

  Ondersteuning / begeleiding WMO ambulant

    Met verwijzing 
  Wij ondersteunen cliënten met een verstandelijke beperking in hun thuissituatie en bieden daarnaast een inloop waar cliënten terecht kunnen voor een maaltijd, bak...
 • De Nieuwe Zorg Thuis

  Huishoudelijke Hulp Regie/Zorg

    Met verwijzing 
  De Nieuwe Zorg Thuis Nieuwe dag, nieuwe kijk, nieuwe zorg, ons nieuwe thuis! Zorg is een verbinding van mens tot mens. Niemand is meer dan de ander en iedereen is bij ons...