Bekijk 45 diensten

 • Carrefour

  Carrefour Emmeloord

    Zonder verwijzing 
  Ondersteunen activiteiten voor mantelzorgers. De mantelzorgconsulente luistert naar je en denkt mee in je situatie. Het kan zijn dat je informatie nodig hebt of alleen van je af...
 • Boerderij de Zonnestraal

  Zorgboerderij de Zonnestraal

    Met verwijzing 
  Middels het zorgplan, waarin heldere en concrete doelen staan omschreven, gaat het enthousiaste team medewerkers van Boerderij de Zonnestraal met de kinderen 'aan de...
 • ZO!-zorgoplossingen

  Hechtingsstoornis, hechtingsproblemen, diagnostiek en behandeling.

    Met verwijzing 
  Hechtingsstoornis of Problematische Gehechtheid is een verzamelterm voor emoties en gedragingen van kinderen, jongeren en volwassenen waaruit blijkt dat je geen, of niet voldoende...
 • Leliezorggroep

  Hulpverlening die bestaat uit begeleiding en (opvoed)ondersteuning.

    Met verwijzing 
  Gezinsproblemen Zijn er binnen het gezin problemen dan kan scheefgroei ontstaan waardoor gezinsleden niet meer tot hun recht komen. Dit kan gaan om relatie-, gedrags- of...
 • Boerderij de Boterbloem

  Ambulante thuisbegeleiding

    Met verwijzing 
  Boerderij de Boterbloem biedt ambulante thuisbegeleiding aan. Dit kan in combinatie met dag(deel)besteding op de boerderij. Bij aanvraag wordt de hulpvraag besproken met...
 • Boerderij de Boterbloem

  Individuele begeleiding

    Met verwijzing 
  Er zijn kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Deze kinderen vinden het vaak moeilijk om mee te draaien in de dag(deel)besteding en/of hebben een specifieke...
 • JP van den Bent Stichting

  Buitenschoolse opvang

    Met verwijzing 
  De locatie de Niers biedt buitenschoolse opvang; dagen en en tijden zijn in overleg. Ook de leeftijd categorie is in afstemming. De activiteiten die aangeboden worden zijn in...
 • Flevostate B.V.

  Intensieve Opvoedkundige Gezinshulp (IOG)

    Met verwijzing 
  Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG) biedt ondersteuning bij gezins- en/of opvoedingsproblematiek om het gezinsklimaat te verbeteren. Zo kan het kind zich...
 • Psycho Praktijk Harderwijk-Emmeloord

  BGGZ

    Met verwijzing 
  Psychologenpraktijk voor de behandeling van Kind&Jeugd en volwassenen binnen de  Generalistische Basis GGZ (BGGZ). Met de gemeente Noordoostpolder hebben wij een...
 • Flevostate B.V.

  Intensieve Ambulante Gezinshulp (IAG)

    Met verwijzing 
  Het hoofddoel van IAG is dat de kinderen in het gezin thuis kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Deze thuissituatie voorziet in de minimale basiszorg, waarbij sprake...
 • Flevostate B.V.

  Eéndagsdiagnostiek (EDD)

    Met verwijzing 
  Flevostate is in staat snel en zorgvuldig een diagnose te stellen. Dat doen we met ééndagsdiagnostiek volgens landelijke diagnostische richtlijnen. De werkzaamheden...
 • Stichting 's Heeren Loo Zorggroep

  Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling

    Met verwijzing 
  De gezinsbehandeling is bedoeld voor gezinnen met thuiswonende kinderen met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Soms als duwtje in de rug, soms voor...
 • Panta Rhei Zorg B.V.

  Multiproblem

    Met verwijzing 
  Heb je problemen op meerdere gebieden zoals wonen,sociale contacten,financien, psychiatrische problemen,verslaving of een combinatie van beide,werk, vrije tijd of iets anders dan...
 • Leliezorggroep

  Intensieve Ambulante Hulpverlening

    Met verwijzing 
  Agathos biedt een christelijke zorg op reformatorische grondslag. Vanuit onze vestiging in o.a. Kampen  bieden wij  intensieve ambulante hulpverlening en...
 • Cumulus Home B.V.

  Interculturele Jeugd GGZ

    Met verwijzing 
  Cumulus Home biedt hulp aan jeugdigen en hun ouders/opvoeders, ambulante specialistische begeleiding, behandeling en diagnostiek dat gericht is op het vergroten van de...