Bouwerskamp inloop
Kwintes
  Zonder verwijzing 

Bouwerskamp inloop

De Bouwerskamp biedt een gastvrije inloop waar iedereen terecht kan voor contact met andere mensen, een betaalbare gezonde lunch of avondmaaltijd, spelletjes, koffie/thee en computergebruik.

Er wordt gewerkt vanuit de behoefte van de bezoekerHet is een plek waar diverse activiteiten plaatsvinden en waar iedereen met of zonder hulpvraag terecht kan; een plek waar inwoners uit de Noordoostpolder laagdrempelig met ondersteuningsvragen op velerlei terrein terecht kunnen, omdat de organisaties hun kwaliteiten en expertises bundelen. Een belangrijk doel is om participatie van kwetsbare mensen te bevorderen en hen volwaardig deel uit te laten maken van de maatschappij. Omdat deelname aan reguliere voorliggende voorzieningen, buurthuizen, verenigingen e.d. voor een groot deel van deze groep (nog) te ingewikkeld is, drempels (nog) te hoog zijn of de aansluiting moeilijk te maken is door de psychosociale of verstandelijke kwetsbaarheid, wordt in de Bouwerskamp een omgeving neergezet, waarbij onder leiding van professionele begeleiding met vrijwilligers gewerkt wordt aan signalering, stabilisatie en herstel van deze kwetsbare groep. Gastvrijheid, gelijkwaardigheid en gezamenlijkheid zijn hierin belangrijke kernwaardes

Het is een plek waar mensen zich op verschillende gebieden en niveaus kunnen ontwikkelen met ondersteuning van deskundige begeleiding.  Dat kan door het deelnemen aan activiteiten, trainingen en leerwerkplekken. Belangrijk hierin is het aansluiten bij de aanwezige ontwikkeldoelen.

Wat maakt het leven voor jou zinvol? Wat is nodig om met een kwetsbaarheid toch een betekenisvol leven te leiden? Deze vragen staan centraal en middels herstel-ondersteunende zorg bieden we ruimte aan projecten en processen die deze beweging ondersteunen. We stimuleren herstelgroepen en faciliteren deze door de inzet medewerkers vanuit de Herstelbeweging die niet als begeleider zijn aangesteld, maar als ondersteuners van cliëntinitiatieven en herstelgroepen van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Of je nu betaalde medewerker bent, een bezoeker, een deelnemer met een ontwikkeltraject of een vrijwilliger; iedereen heeft een onmisbare en gelijkwaardige rol in het geheel. We gaan er van uit dat iedereen iets bij kan dragen vanuit talenten en unieke eigenschappen die eenieder bezit. In deze gelijkwaardigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarin ieder naar wens en vermogen deel kan nemen, zien wij een essentiële kracht die een beweging naar ontwikkeling, zingeving en herstel mogelijk maakt.

Laatst bijgewerkt: 02-09-2020

  Zonder verwijzing 

Om dit product te gebruiken neem je rechtstreeks contact op met de aanbieder van het product, zonder tussenkomst van de gemeente.

Specificaties

Soort aanbod
  Zonder verwijzing 
Productcode
Vestigingen   Kwintes Lelystad De Meent 2-a, 8224BR Lelystad
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Lelystad (Kwintes Lelystad)
  Nevenvestiging
De Meent 2 a
8224BR Lelystad
0320 292 000
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving