Begeleiding individueel (gespecialiseerd) GGZ, NAH
Goedlopend
  Met verwijzing 
Productcode:
ONW

Begeleiding individueel (gespecialiseerd) GGZ, NAH

Productcodes: , , Kan ook zonder verwijzing! Zie

“Goedlopend” is als zorgonderneming aangesloten bij een coöperatie genaamd Aanpakken in Zorg en Welzijn. Er is een contract met de gemeente Noordoostpolder om zorg in natura te kunnen leveren.

Leo Witjes is al jaren werkzaam in de regio Noordoostpolder en op Urk. Er is een ruime expertise opgebouwd op gebied van de GGZ voor volwassenen. Ook is er ervaring met verschillende behandelvormen vanuit de GGZ, en kan er casemanagement ingezet worden om een goede verbinding te maken met uw eventuele behandelaar.

Waarom kiezen voor “Goedlopend” voor uw begeleiding:

Bekendheid met de mogelijkheden in uw regio. Ruime ervaring op gebied van psychiatrie. Aandacht voor eigen kracht en mogelijkheden. Respect voor uw privacy en uw eigen regie. Inzet en kennis op levensdomeinen: gezondheid, wonen, financiën, sociale contacten, werk en dagbesteding en zingeving. Zorg op maat, doen wat gewenst is, stimuleren en inzet van uw eigen mogelijkheden. Aandacht voor gezonde leefstijl Mogelijkheid voor deelname aan runningtherapie Zorg in Natura

Aanmelding:

Leo Witjes

Telefoon:

<

Activerende begeleiding, oplossingsgericht werken, presentie, G-schema's, Sociale vaardigheidstraining, Motiverende gespreksvoering, Runningtherapie

Laatst bijgewerkt: 30-10-2019

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   ONW Ondersteuning WMO

Ondersteuning thuis zijn activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en
participatie van Inwoner opdat hij zolang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. Dit zijn activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van jeugdhulp en begeleiding.

Het hoofddoel is het bevorderen (leren), behouden of compenseren van zelfredzaamheid en het zelfstandig participeren. Ondersteuning wordt geleverd aan een Inwoner en zijn gezin, in zijn omgeving. Daar waar mogelijk wordt de ondersteuning geboden in combinatie met inzet van informele zorg. 

Specificaties

Soort aanbod 
  Met verwijzing 
Productcode   ONW Ondersteuning WMO
Vestigingen   Ellertsveld 21, 8302JD Emmeloord
Locatie ondersteuning
  Thuis/ambulant
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Emmeloord (Ellertsveld)
Ellertsveld 21
8302JD Emmeloord
 Beschrijving
0625118575
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving