Ambulante thuisbegeleiding
JP van den Bent Stichting
  Met verwijzing 
Productcode:
ONW

Ambulante thuisbegeleiding

Bij ambulante thuisbegeleiding komt begeleiding bij de cliënt thuis en gaat samen aan de slag met de vragen die er zijn. Dit kan gaan over:

- Administratie/post

- Financiën op orde krijgen

- Het leven met een diagnose. Wat betekend dit voor mij en hoe kan ik hiermee omgaan. Medewerkers zijn gespecialiseerd in ASS. 

- Opvoedingsvragen

Begeleiding bespreekt met cliënt waar deze het meeste last van heeft. Wanneer de kennismakingsfase is afgerond, start begeleiding met de toevoeging. Dit kan zijn:

- Het praktisch oefenen van vaardigheden

- Uitleg geven aan cliënt en naastbetrokkenen over de diagnose

- Meekijken in praktijk situaties waar knelpuntern liggen die voortkomen uit het leven met een diagnose

- Aansluiten bij gesprekken indien het wenselijk is dat cliënt hierin ondersteunt wordt. 

De invulling van de begeleiding is altijd in afstemming met de cliënt. De begeleiding wordt geboden daar waar het nodig is; dus ook na 17.00 uur.

 

 

Ambulante thuisbegeleiding start altijd met een uitgebreide kennismaking. Het kennismaken en aansluiten bij de cliënt is van belang om te kunnen werken aan de hulpvraag die er ligt. Als de aansluiting er is, wordt er samen met cliënt gekeken naar de hulpvraag die er ligt. Wat is er al geprobeerd, wat werkt bij deze cliënt en wat is hiervoor nodig? Hierbij kijken wij altijd naar de draagkracht en de mogelijkheden van cliënt. 

De begeleiding wordt structureel geevalueerd en bijgesteld.

De medewerkers die de begeleiding aanbieden zijn extra geschoold in het kunnen aansluiten bij mensen met verstandelijke beperking en autisme en aanverwante stoornissen. Daarnaast zijn zij ook getraind in de dynamische driehoek, methodisch werken (in gezinnen), psychopathelogie en verslavingproblematiek. 

Laatst bijgewerkt: 04-02-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   ONW Ondersteuning WMO

Ondersteuning thuis zijn activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en
participatie van Inwoner opdat hij zolang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. Dit zijn activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van jeugdhulp en begeleiding.

Het hoofddoel is het bevorderen (leren), behouden of compenseren van zelfredzaamheid en het zelfstandig participeren. Ondersteuning wordt geleverd aan een Inwoner en zijn gezin, in zijn omgeving. Daar waar mogelijk wordt de ondersteuning geboden in combinatie met inzet van informele zorg. 

Specificaties

Soort aanbod 
  Met verwijzing 
Productcode   ONW Ondersteuning WMO
Vestigingen   Bregittenstraat Bregittenstraat 40, 8261KH Kampen
Locatie ondersteuning
  Thuis/ambulant
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Kampen (Bregittenstraat)
  Nevenvestiging
Bregittenstraat 40
8261KH Kampen
 Beschrijving
06-57452141 of 06-10441761
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving