Ambulante begeleiding / ondersteuning thuis
Stichting Het Heft
  Met verwijzing 
Productcode:
ONW

Ambulante begeleiding / ondersteuning thuis

Deze begeleiding wordt ook wel ambulante woon-begeleiding genoemd. Dat is voor veel mensen een bekende term.

De begeleiding / hulp vindt plaats in je eigen thuissituatie. Als dit door omstandigheden niet mogelijk of wenselijk is, zorgen wij (of jijzelf) voor een alternatieve locatie.

De begeleiding die wij bieden is flexibel en kan zowel overdag als ’s avonds plaatsvinden. Persoonlijk, maar ook via telefoon en/of  Whatsapp. En,als jij dat met ons van belang vindt, ook in het weekend.

Jouw hulpvraag staat centraal. Wij streven zoveel mogelijk naar maatwerk: samen met jou kijken we naar je vraag en passen de begeleiding hier op aan. Een belangrijk uitgangspunt is dat de begeleiding/zorg praktisch moet zijn; het moet je concreet wat opleveren. Ook willen we niet voor elk stukje zorg een andere begeleider. Daarom krijg je bij stichting Het Heft één vaste hulpverlener die je gaat begeleiden en met wie je afspraken maakt. Deze afspraken leggen we vast in je begeleidingsplan.

Voorbeelden van onze begeleiding / ondersteuning kunnen zijn:

 • Training naar zelfstandigheid, rond huishouding, koken, boodschappen doen etc.
 • Ondersteuning bij administratie en omgaan met financien.
 • Ondersteuning bij bezoeken van instanties.
 • Opbouwen sociaal netwerk, zoeken naar een bij je passende baan/dagbesteding.
 • Begeleiding bij het oefenen van sociale vaardigheden.
 • Ondersteuning om de dag te structureren en regie over je eigen bestaan te (her)krijgen.
 • Begeleiding bieden bij activiteiten.
 • Begeleiding bij zaken rondom medicatie
 • Leren omgaan met een beperking in het algemeen
 • Hulp bij vragen op het gebied van opvoeding (structuur, leren stellen van regels en het hanteren van grenzen)
 • Enzovoort…

Bij stichting Het Heft werken we op basis van de rehabilitatie-visie. In het kort houdt dit in dat de begeleider-hulpverlener probeert aan te sluiten bij de levenswensen en levensdoelen die de cliënt heeft. Het vergroten van de mogelijkheden om het dagelijkse leven op een zinvolle manier vorm te geven met behoud van diverse rollen staat centraal. Cliënten worden geholpen om deze doelen te formuleren. Vervolgens wordt de cliënt ondersteund bij het werken aan deze doelen .Samen met de hulpverlener wordt een begeleidingsplan opgesteld en worden regelmatig evaluaties gepland. Daarnaast liggen de accenten ook op het opbouwen van een gelijkwaardige relatie, het ondersteunen en verwerken van verlies ervaringen en het opbouwen van een geschikt en steunend milieu.

Laatst bijgewerkt: 17-09-2019

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   ONW Ondersteuning WMO

Ondersteuning thuis zijn activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en
participatie van Inwoner opdat hij zolang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. Dit zijn activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van jeugdhulp en begeleiding.

Het hoofddoel is het bevorderen (leren), behouden of compenseren van zelfredzaamheid en het zelfstandig participeren. Ondersteuning wordt geleverd aan een Inwoner en zijn gezin, in zijn omgeving. Daar waar mogelijk wordt de ondersteuning geboden in combinatie met inzet van informele zorg. 

Specificaties

Soort aanbod 
  Met verwijzing 
Productcode   ONW Ondersteuning WMO
Vestigingen   Escudo 1-D, 8305BM Emmeloord
Locatie ondersteuning
  Thuis/ambulant
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Emmeloord (Escudo)
  Nevenvestiging
Escudo 1 D
8305BM Emmeloord
 Beschrijving
0628830909
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Routebeschrijving