Bekijk 98 diensten in het sociaal domein

 • Carrefour

  Carrefour Emmeloord

    Zonder verwijzing 
  Ondersteunen activiteiten voor mantelzorgers. De mantelzorgconsulente luistert naar je en denkt mee in je situatie. Het kan zijn dat je informatie nodig hebt of alleen van je af...
 • Boerderij de Zonnestraal

  Zorgboerderij de Zonnestraal

    Met verwijzing 
  Middels het zorgplan, waarin heldere en concrete doelen staan omschreven, gaat het enthousiaste team medewerkers van Boerderij de Zonnestraal met de kinderen 'aan de...
 • ZO!-zorgoplossingen

  Hechtingsstoornis, hechtingsproblemen, diagnostiek en behandeling.

    Met verwijzing 
  Hechtingsstoornis of Problematische Gehechtheid is een verzamelterm voor emoties en gedragingen van kinderen, jongeren en volwassenen waaruit blijkt dat je geen, of niet voldoende...
 • De Nieuwe Zorg Thuis

  Schoonmaakondersteuning

    Met verwijzing 
  De Nieuwe Zorg Thuis is al jaren de vertrouwde thuiszorgorganisatie op het gebied van hulp bij het huishouden  in uw gemeente. Zelfredzaamheid en prettig kunnen blijven wonen...
 • Leliezorggroep

  Hulpverlening die bestaat uit begeleiding en (opvoed)ondersteuning.

    Met verwijzing 
  Gezinsproblemen Zijn er binnen het gezin problemen dan kan scheefgroei ontstaan waardoor gezinsleden niet meer tot hun recht komen. Dit kan gaan om relatie-, gedrags- of...
 • Aventurijn Zorg

  Jeugdopvang op de zorgboerderij

    Met verwijzing 
  Jeugdopvang Er is toch niets leuker om op zaterdag een dag op de boerderij door te brengen! Heb je altijd al eens willen zorgen voor dieren of hutten willen bouwen in onze singel?...
 • Stichting 's Heeren Loo Zorggroep

  Dagbesteding bij restaurant Het Wapen van Ens

    Met verwijzing 
  In dit restaurant werken dagelijks 6 tot 8 mensen met een verstandelijke beperking. Zij doen hier werkervaring op en ontwikkelen sociale en maatschappelijke vaardigheden door het...
 • Boerderij de Boterbloem

  Ambulante thuisbegeleiding

    Met verwijzing 
  Boerderij de Boterbloem biedt ambulante thuisbegeleiding aan. Dit kan in combinatie met dag(deel)besteding op de boerderij. Bij aanvraag wordt de hulpvraag besproken met...
 • Boerderij de Boterbloem

  Individuele begeleiding

    Met verwijzing 
  Er zijn kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Deze kinderen vinden het vaak moeilijk om mee te draaien in de dag(deel)besteding en/of hebben een specifieke...
 • JP van den Bent Stichting

  Buitenschoolse opvang

    Met verwijzing 
  De locatie de Niers biedt buitenschoolse opvang; dagen en en tijden zijn in overleg. Ook de leeftijd categorie is in afstemming. De activiteiten die aangeboden worden zijn in...
 • Mijn Verrekijker

  Training Moedig

    Met verwijzing 
  Heeft jouw kind moeite met het ondernemen van nieuwe dingen, is het snel angstig? Klampt hij of zij zich snel aan jou vast? Gaat het niet ergens zelf op af? Zijn veranderingen een...
 • Flevostate B.V.

  Intensieve Opvoedkundige Gezinshulp (IOG)

    Met verwijzing 
  Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG) biedt ondersteuning bij gezins- en/of opvoedingsproblematiek om het gezinsklimaat te verbeteren. Zo kan het kind zich...
 • Mijn Verrekijker

  Individueel traject met jouw kind

    Met verwijzing 
  Dit is een op maat gemaakt traject waar verschillende doelen aan bod kunnen komen: emotieregulering, zelfvertrouwen, faalangst, omgang met leeftijdsgenootjes, omgaan met een...
 • Omega Groep B.V.

  Dagbesteding

    Met verwijzing 
  Arbeidsmatige dagbesteding  Omega Groep wil een bijdrage leveren aan de levenskwaliteit van de cliënt. Centraal in onze zorg- en dienstverlening staat de behoefte van...
 • Zorgboerderij Reemzorg (Meerzoo)

  Logeeropvang

    Met verwijzing 
  Logeeropvang Logeeropvang wordt zowel door de week als in de weekenden aangeboden ook in de vakanties is extra logeren een mogelijkheid. Er wordt met de deelnemer en diens...